Att odla så miljövänligt som möjligt är för de allra flesta en självklar del av livet som kolonilottsägare. Många vill hålla sig till naturliga produkter i sin odling och det finns mycket man kan göra själv, såsom att hålla sig med sin egen kompost. Då har man inte bara tillgång till fin matjord till sina odlingar, man får även ett naturligt kretslopp och det trädgårdsavfall som kan komposteras får ett nytt liv i trädgården. Det finns många varianter av mindre komposter som man kan använda om man har begränsad yta att förvara den på. Om man kommer överens med sina grannar kan man även gå ihop och använda en större kompost som fler kan nyttja.

För att komposten ska bli så naturlig som möjligt är det viktigt att tänka på att de produkter man använder i sin trädgård, som exempelvis gödning eller ogräsbekämpning, är miljömärkta och ekologiska. Det finns många naturliga produkter som man kan göra själv och använda i sin jordlott. Krossade äggskal kan fungera som barriär mot sniglar, exempelvis. Tänka bara på att använda ekologiska ägg. Den här “snigelgeränsen” får fyllas på med jämna mellanrum eftersom småfåglar gärna plockar av äggskalen för att få det värdefulla kalciumet. Kaffesump och teblad kan också myllas ner i jorden runt blommor och buskar och fungerar som naturligt gödsel. Dina rosor kommer att älska det och maskarna mår bra av det näringsrika kaffet.

Nässelvatten är en annan mirakelkur för din trädgård. Plocka ca ett kilo nässlor som du klipper ner och låter ligga i en spann med vatten. Låt blandningen gona till sig under ca två – tre veckor innan du börjar ta av den och använder i bevattningsvattnet. Nässelvatten fungerar både som gödning tack vare sin höga kvävehalt, och som skydd mot bladlöss om du sprejar det på bladen. Det luktar dock starkt så det är viktigt att förvara vattnet någonstans där det inte stör. En genväg är att mylla ner små mängder nässelklipp direkt i jorden.