Människor som lever och arbetar i en storstadsmiljö gynnas av tillgång till egen trädgård och att vistas utomhus i naturen. Att syssla med trädgårdsodling är hälsofrämjande för hela familjen då det både reducerar stress och stärker kroppen.