Om man har haft tur och äntligen fått tag i en kolonilott i Stockholm, vad kan man då vänta sig för löpande utgifter? Om man köper en lott med en kolonistuga så äger man själva byggnaden men eftersom man inte köper marken som man odlar utan arrenderar den av sin koloniträdgårdsförening, som i sin tur arrenderar marken av Stockholms stad, betalar man löpande arrende för bruket av jordlotten. Arrendekostnaderna i Stockholm är relativt låga jämfört med många andra platser i landet tack vare avtal med staden. Kostnaden för arrendet är för närvarande 5,50 kr/kvm om året för marken. Den årliga kostnaden för arrendet bestäms alltså av storleken på lotten. Detta innebär att en kolonilott i Stockholm på 200 kvm därmed skulle kosta 1 100 kr/år.

Utöver kostnaderna för arrendet betalas dessutom en obligatorisk medlemsavgift till koloniträdgårdsföreningen. Denna avgift innefattar tillgång till exempelvis el, vatten, toalett, sophantering, container, parkering etcetera. Undersök vad som ingår i din medlemsavgift när du skriver på ditt medlemsavtal.

I Skarpnäck, som är en av Stockholms största koloniträdgårdsföreningar, kostar det idag i genomsnitt 2000 kr/år för arrendet (beroende på tomtens storlek, detta pris gäller en lott om cirka 350 – 400 kvm) och medlemsavgiften till föreningen kostar för närvarande ca 2100 kr/år.

En kolonistuga kan alltså vara relativt dyr i inköp beroende på koloniområdets läge, husets skick och storlek medan en odlingslott utan hus kan kosta relativt sett ganska lite, ca 5 000 – 10 000 kronor i övertagande, men de löpande utgifterna i arrendekostnader och medlemsavgifter kan därefter vara ganska lika om jordlotten är jämförelsevis lika till storleken. Om man äger en stuga får man däremot tänka på att dessutom ha en fritidshusförsäkring på den eftersom föreningsförsäkringen inte täcker huset om något skulle inträffa. En fritidshusförsäkring täcker skador som kan uppstå på huset och inventarier vid exempelvis brand, storm eller översvämning.